نمونه هائى از دستوارت و قوانين اجتماعى وحلال و حرام ها بروايت محمد . در روايت است که آيه ٩٩ از سوره بقره آخرين اختراع محمد است و او پس از ٢١ روز ميميرد ، اما در روايت ديگر آمده است که سوره مائده آيه ۵ آخرين ميباشد. سوره بقره آيه ٩٩ بترسيد از روزى که در آن روز بطرف خدا مراجعت خواهيد کرد ، بعد از آن بهر کس جزاى آنچه در دنيا اندوخته خواهد رسيد . حتما”محمد در قعر جهنم جاى خواهد گرفت . سوره احزاب آيه ۶ در دين اسلام اگر کسى را نميشناسيد به او برادر يا دوست خطاب کنيد . سوره توبه آيه ٧۶ منافق سه صفت دارد ١ـ با خدا عهد کند که ذکوة و صدقه بدهد ولى عهد خود را بشکند ٢ـ دروغگو باشد ٣ـ خيانت بر امانت کند. سوره نساء ايه ١٠٣ مسلمانان اگر در موقع نماز خواندن از دشمن خوف کردند بايد دو دسته شوند ، يک دسته نماز بخوانند و دستهٴ ديگر نگهبانى بدهند. سوره عنکبوت آيه ٩ در مورد شرک به خدا ى تعالى اطاعت به پدر و مادر جايز نيست . سوره لقمان آيه ١۴ اى انسان اگر پدر و مادر تو مشرک باشند و با تو مجادله کنند آنوقت بر آنها اطاعت نکن . سوره انفال آيه ٢۶ مال و اولاد برا ى شما بلائى است و سبب ميشود که انسان مرتکب گناه شود و شمارا از رفتن به جهاد باز ميدارد . سوره بقره آيه ١٧۴ خوردن گوشت خوک و حيوانى که بنام غير خدا کشته شود حرام گرديده اما براى شخص ناچار خوردن آن محرمات گناه ندارد . سوره نساءآيه ١۴٩ خداوند تعالى از شما نوع بشر اظهار سخنان قبيح را دوست نميدارد مگر شخص مظلوم ، اين شخص در بارهٴ شخص ظالم هر نوع سخن قبيح را ميتواند بر زبان آورد . سوره مائده آيه ۴ کليهٴ چيزهائى که خداوند خوردن آنها را بشما حرام کرد ه است چنانچه مجبور بخوردن آنها شويد و يا از روى قحطى و گرسنگى بخوريد بشما حلال است . سوره انعام آيه ١۴۵ هر که در ناچارى و اضطرار ميتواند بقدر سد جوع از حرام بخورد . سوره انعام آيه ١۵٠ يا محمد به مشرکين بگو شهود خود را بياوريد تا شهادت دهند که آنچه را شما حرام کرده ايد خداوند تعالى حرام نموده است ، اگر شاهد داشتند و براى آنها شهادت دادند يا محمد تو شهادت آنها را تصديق نکن . سوره مزمل آيه ٢ دستور تاٴکيد خداوند به محمد براى قيام و رساندن تبليغ کلمات قرآن بر مردم خصوصا” در شبها ميباشد (پخش شب نامه ) . سوره نحل آيه ۶٩ يا محمد پروردگار تو به زنبور عسل وحى فرستاده فرمود که درکوهها و درختان جاى کنيد و در سقفهاى رفيع که مردمان بنا کنند منزل گيريد . ود ر آيه ٧٠ به زنبور عسل دستور ميدهد چگونه ميوه ها و گلها را بخور و عسل بساز!! بهترين رنگ دلخواه محمد رنگ سبز است ( سوره فرقان آيه ۵ ) . ايلا آنست که شخص قسم بخورد با عيال خود چهار ماه يا بيشتر مقاربت نکند . جهنم ١٩ ملائکه دارد.

 

Advertisements