جدال محمد با اهل کتاب . محمد جهت تحميل مکتب خود نه تنها با مشرکين در ستيز بود بلکه اهل کتاب نيزاز دست او در امان نبودند. سوره حديد آيه ٢٨ اى ايمان آورندگان به خداى تعالى ( پيروان تورات و انجيل ) از خداوند تعالى بترسيد و به پيغمبر او محمد ايمان بياوريد. سوره توبه آيه ٣٢  خداوند تعالى پيغمبر خود محمد را بدين حق هدايت کننده فرستاد تا بر جميع اديان غالب سازد. سوره آل عمران آيه ٨۵  هر کس بجز دين اسلام دين ديگرى جستجو و اختيار کند آن دين هرگز از او پذيرفته نميشود و آن شخص در آخرت از زيانکاران است و هيچوقت براى او نجات نخواهد بود. سوره بينه آيه ۴ و ۵  اهل کتاب  (يهودى و نصارى ) امر شده بودند که از جميع اديان باطل بگذرند ، نماز بخوانند زکوة بدهند و براه راست و دين و آئين محکم که همان دين و آئين محمد است بگروند. سوره بقره آيه ٨٩  و چون قرآن از طرف خداوند تعالى به آن يهوديان نازل شد تورات را که در دست آنها بود تصديق ميکردند ، با اين حال قرآن را تکذيب کرده قبول ننمودند ، لعنت خدا بر آن يهوديان باد که با علم به حقانيت محمد و قرآن او را قبول نکردند و کافر شدند .

  محمد جاه طلب آنقدر زرنگ و خود خواه بود که حتى عيسى و موسى که او ميدانست پيامبران خداوندند قبول نداشته و آئين آنها را باطل دانسته و رد ميکند و پيروان آنها را کافر ميخواند و دين خود را بالاترين و بهترين دين ميداند. سوره هود آيه ٢٠   قبل از قرآن کتاب موسى براى مردم نعمت بزرگ و پيشوا بوده است . سوره بقره آيه ۴١  اى بنى اسرائيل به قرآنى که  بر محمد نازل کرده ايم ايمان بياوريد و شما يهوديان که اهل کتاب هستيد باين قرآن کافر نشويد . سوره آل عمران آيه ۶۴ و ۶۶ اى اهل کتاب چرا در باره ابراهيم مجادله ميکنيد و ميگوئيد ابراهيم يهودى يا نصارى است در صورتى که تورات و انجيل شما بعد از ابراهيم نازل شده است . ابراهيم نه يهودى بود و نه نصارى بلکه او به خداوند تعالى اطاعت کننده و مسلمان بود. دليل آبکى محمد را بنگريد تورات و انجيل بعد از ابراهيم نازل شده پس او نمتواند يهودى و يا نصارى باشد اما او مسلمان است !! منظور از کلمهٴ مسلمان هر چه باشد ،نظر محمد اين بوده که بگويد ابراهيم به آئين من اعتقاد داشته ، حالا او چطور مسلمان از آب در آمده باز از اسرار الهى است ! از طرفى مگر يهود و نصارى بت پرست بودند؟ مگر پيامبران آنها رسول خدا نبوده اند؟ مگر محمد قبول نکرده که کتاب آنها آسمانى است ؟ پس چرا محمد تلاش ميکند ابراهيم را از آنها دور و بخود بچسباند؟ حتما”ميخواهد بگويد فقط مسلمانها خدا پرستند. از محمد بعيد نيست که چنين ادعائى کرده باشد زيرا او از توسل به هر کار خلاف و غير واقعى و دسيسه جهت نيل به اهداف نا انسانى خود رويگردان نبوده حتى اگر اين دروغگوئى افترا به پيامبران و بى اعتبار کردن کتاب آنها باشد.

سوره محمد آيه ١١ کافر و مشرک کسى است که قرآنى را که از طرف خداوند نازل شده خوش ندارد. سوره تو به آيه ۴  اکر مشرکين به اسلام روى نياوردند هر جا آنها را يافتيد بقتل برسانيد، اسيرشان کنيد و به حبس بياندازيد. آفرين بر تو اى محمد !! لا اکراه فى الدين !!

 

 

Advertisements