فلسفهٴ وجود پسرکان زيبا در بهشت .

سوره واقعه آيه ٢٠و٢١ پسرکان زيبا روى هميشه جوان با کاسه و ابريقها وظروف بزرگ مملو از شرابى که از چشمه ها خارج ميشوند اطراف اهل بهشت گشته وآنها را سيراب ميکنند. سوره انسان آيه ١٩  براى خدمت هميشگى آنها پسرانى زيبا که هميشه در اوايل جوانى هستند و در صفا و لمعان برق مانند مرواريد و لوءلوء پراکندهٴ تازه از صدف خارج شده در بهشت براى آنها موجود ميباشد. بعضى ها معتقد ند که وعده هاى ياد شده در بهشت براى فريب زنان و استمالت آنان ميباشد ، اما حقيقت چيز ديگرى است ، از آنجا که در آيات مختلف قرآن مشهود است خداوند حقى براى زنان قائل نبوده و آنها را جزو انسان کامل بحساب نمي آورد و معتقد است که زنان دنيا ناقص و معيوبند ، همه مکار و حيله گرند و فقط برا ى جماع مردان خلق شده اند لذا بسادگى ميتوان دريافت که وعده هاى ياد شده مخصوص مردان ميباشد ، مردانى که عمل لواط را ترجيح ميدهند ( بچه بازان ) و از معاشرت با اين پسرکان زيبا روى هميشه جوان و مجامعت با آنها لذت ميبرند ، زيرا بچه بازان که تعدادشان در قبايل عرب کم نبوده استمالت داده و آنها را نيز بطرف خود جلب کند. از طرفى چون در بهشت صحبتى از راحتى وآسايش و اصولا” وعده اى براى زنان وجود ندارد ، پس آنچه که وعده داده شده مخصوص مردان ميباشد. و اما مردانى که به بهشت ميروند با حوريان زيبا و بکر و چشم آبى که از طرف خداوند تعالى ماٴمور پذيرائى آنها شد ه اند زوج ميشوند ، و معلوم نيست تکليف زنان آنها که شايد در بهشت باشند چه ميشود. آيا بهشت زنانه اى وجود دارد و اين پسرکان در آنجا خدمت ميکنند ؟ اما خداوند در مورد بهشت اختصاصى زنان چيزى نگفته است . در هر صورت تجسمى که از بهشت طبق گفته هاى محمد ميتوان کرد اينست : يک روسپى خانه مجلل و با صفا مملو از مردان و بچه بازان با حوريان زيبا و چشم آبى با لباسهاى نازک و گران قيمت و رنگارنگ و پسرکان زيبا روى کم سن و سال در کمال راحتى و آسايش و بدون هر گونه دغدغه اى از نوع دنيويش و آزادى کامل در بغل مردان که از زمين وارد شده اند ميلولند ودر زير سايه درختان در کنار نهرهاى گوناگون و قصرهاى زيبا لم داده ، از انواع ميوه ها و خوراکهاى خوشمزه و مخصوص با جامهاى پر از شراب بسلامتى يکديگر مينوشند و به معاشغه مشغولند . وسائل خوشى آنها از هر جهت فراهم است و هر چه اراده کنند برايشان آماده است . شما حتى نظير آنرا نه تنها در هاليوود يا لاس وگاس بلکه در هيچ کجاى دنيا نخواهيد يافت . بيخود نيست که بعضى در رفتن به بهشت شتاب دارند و بمب بخود ميبندند و خود را منفجر ميکنند که هر چه زودتر به اين نعمات دست يابند.

سوره انسان آيه ١۶ خادمين آنها در جنت با جامهاى سيمين و کوزه هاى شيشه اى هر قسم مشروبات را بر آنها مينوشانند. سوره مطففين آيه ٢۵ و به آنها از شراب ناب و در بسته  (پلمب شده ) مينوشانند.

سوره محمد آيه ١٧و١٨ در بهشت نهره هاى مختلف روان است مانند نهر آب ، نهر شير ، نهر شراب ، نهر عسل و….

  قابل توجه است که آيات مربوط به نوشيدن شراب و انواع و اقسام آن سالها قبل از ممنوعيت نوشيدن شراب نازل گرديده است که در سوره مائده آخرين سورهٴ محمد آمده است .

 

 

Advertisements